De Stichting

de stichting

Stichting Medisch Interfacultair Congres (MIC) is een initiatief van het ‘Landelijke Overleg Geneeskunde Studenten Organisaties’ (LOGSO).

Het MIC is het gróótste congres voor Nederlandse medisch studenten en coassistenten. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Het congres biedt hierdoor tevens de mogelijkheid om medestudenten van andere faculteiten te ontmoeten.

De doelstelling van het congres is een – binnen het curriculum van de geneeskundestudie – onderbelicht thema te behandelen, dat actueel is en dat bovenal in de belangstelling van de geneeskunde student staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plenaire sessies en workshops zodat de student zich optimaal kan verdiepen in het onderwerp.

De organisatie van de stichting MIC bestaat uit een viertal organen: het Landelijke Studentenbestuur, de Raad van Aanbeveling, de Raad van Advies en de Algemene Deelnemers.

Van elke medische faculteit neemt een student zitting in het bestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor een deel van de organisatie en wordt hierbij ondersteund door een commissie van een aantal enthousiaste medestudenten.

De Raad van Aanbeveling bestaat uit leden die het doel van stichting MIC ondersteunen.

De Raad van Advies wisselt jaarlijks en is samengesteld uit experts op het gebied van het onderwerp van het congres en heeft een adviserende functie.